Havtore Jonsson, ca. 1275-1320, no. lendermand og rigsråd, søn af baronen Jon Ivarsson Raud. Jonsson blev i 1302 trolovet og siden gift med Agnes, uægte datter af kong Håkon 5. Magnusson, som i 1312 gav ham herregården Borregård ved Sarpsborg, hvorved han med de arvede besiddelser i Romerike blev en af Norges største jorddrotter. Han var en af formynderne for Håkons dattersøn Magnus 7. Eriksson (se også Magnus Eriksson Smek).