Havn, (1186 Hafn, hos Saxo ca. 1200 mercatorum portus, 1253 Køpmannæhafn 'købmændenes havn'), bebyggelse ved Øresund, som i 1100-t. fik voksende betydning som handelsplads og overfartssted. Se København.