Harry Stack Sullivan, 1892-1949, amerikansk psykiater. Sullivan lod sig inspirere af psykoanalysen, men forkastede såvel driftsteorien som begrebet om det ubevidste og udviklede sin egen teori baseret på individets interpersonelle relationer. Han forbindes i lighed med Erich Fromm og Karen Horney med den kulturalistiske skole, der uden at tilhøre marxismen altid understregede samfundets formning af individet. Sullivan har haft stor indflydelse på den psykoterapeutiske behandling af psykoser.