Hardsyssel, Harsyssel, middelalderlig administrativ inddeling af Vestjylland omfattende otte herreder mellem Limfjorden og Skjern Å. Hardsyssel tolkes som hardernes land, de harder, der formentlig også har givet navn til Harboøre. Hardsyssel havde næsten samme udstrækning som Ringkøbing Amtskommune og består overvejende af sandede bakkeøer og hedesletter, der helt frem til 1900-t. var dækket af hede; kun langs vandløbene længst mod nord i det unge morænelandskab fandtes større, gamle landbrugsarealer.