Harald Rue, 1895-1957, dansk litteraturkritiker med udgangspunkt i Georg Brandes. Han skrev betydelige afhandlinger om denne i tidsskriftet Edda 1924 og 1926. Blandt Rues arbejder om billedkunst kan nævnes Satire og Karikatur (1930). Den marxistiske litteraturopfattelses historie og arbejdsmåde demonstreres i Litteratur og Samfund (1937); selv var han erklæret socialist og skrev i 1950'erne jævnligt kronikker til det kommunistiske dagblad Land og Folk. For nymarxisterne omkring 1970 kom Rue til at stå som den betydeligste hjemlige traditionsmarxist.