Harald Raasløff, 1810-1893, dansk embedsmand og minister; bror til W.R. Raasløff. Harald Raasløff blev i 1854 departementschef i Ministeriet for Slesvig og var minister for Slesvig 1854-56 og for Holsten og Lauenburg 1860-61. Som helstatsmand respekterede han begge nationaliteter i Hertugdømmerne, arbejdede for Slesvigs deling og bekæmpede sprogreskripterne. Han kom herved i konflikt med regeringen Hall og måtte gå af som minister.