Harald Kidde, 14.8.1878-23.11.1918, dansk forfatter. Opgav efter kort tid det teologiske studium og debuterede med Sindbilleder (1900) i halvfemsernes tegn. I romanen Aage og Else (1902-03), inspireret af folkevisen af samme navn, slår de konflikttemaer igennem, som kom til at præge forfatterskabet: spændingen mellem livsbegæret og tryghedstrangen eller den ideale og religiøst betingede stræben modstillet samtidens nihilisme og udvendighed. På det personlige plan er der sorgarbejde og seksualangst inde i billedet, mens der overordnet er tale om civilisationskritik. Stilistisk er J.P. Jacobsen den første inspiration for Kidde som prosaist, både i den psykologiske detaljering og i de betydningsladede naturbeskrivelser. Efter en række mindre romaner slog han igennem med Helten (1912), hvis hovedperson Clemens Bek er vokset op på et bordel og endt som degn på Anholt, hvor han omgivet af onde mennesker gør det gode, dvs. praktiserer kristendommen. De næste seks år arbejdede Kidde med arkivstudier og indsamling af materiale til den store roman Jærnet, der var planlagt som den første af fire bøger om Värmland gennem 100 år, men forfatteren døde af den spanske syge et par uger efter udgivelsen i 1918. Bogen er unik i dansk litteratur, en ekspressionistisk bevidsthedsstrøm, hvor facts, historie, emotionelle eruptioner og idéer mikses i et flertydigt forløb, som foregriber det, James Joyce i sin roman Ulysses chokerede verden med fire år senere. Jernet er både et ondt magtsymbol og en gave til menneskene; de følgende bind skulle have heddet "Guldet", "Ilden" og "Ordet". Romanen mangler ydre handling, men alt foregår i egnen omkring Filipstad inden for tre døgn ved juletid i året 1856.