Harald Jensen, 1889-1929, dansk politiker. Jensen var 1910-13 formand for Socialdemokratisk Ungdomsforbund og 1917-26 medlem af Typografforbundets ledelse. Han var 1916-20 medlem af Socialdemokratiets hovedbestyrelse og 1924-29 MF. I 1924 medvirkede Jensen ved oprettelsen af Arbejdernes Oplysningsforbund, AOF, hvis dynamiske leder han var til sin død. Han skrev en række oplysende og agitatoriske småskrifter.