Harald Jørgensen, 1907-2009, dansk arkivar og historiker, ansat i Rigsarkivet fra 1934, landsarkivar for Sjælland mv. 1962-77. Jørgensen blev i 1944 dr.phil. på en afhandling om trykkefriheden i Danmark 1799-1848. Siden skrev han et stort antal bøger og artikler om politik og embedsmænd, sociale forhold og Sønderjylland, navnlig i 1800-t., senest En enevoldskonges hofholdning. Studier over livet ved Frederik VIs hof 1808-39 (1999) og biografien Jonas Collin (2001). Desuden udgav han kildeudgaven Statsrådets forhandlinger 1848-1912. En pionerindsats ydede Jørgensen i det nordiske arkivsamarbejde, bl.a. ved at grundlægge Nordisk Arkivnyt (1956). I sit lange otium banede han nye veje for forskningen i dansk forvaltningshistorie. I sine erindringer (1977, 1983 og 2002) har han belyst danske historiker- og arkivarmiljøer gennem størstedelen af 1900-t. I lighed med sin farfar, rigsarkivar A.D. Jørgensen, var Harald Jørgensen en inspirerende leder i de danske arkiver.