Harald Faber, 1856-1943, dansk statskonsulent. Faber blev cand.polyt. i 1881, hvorefter han arbejdede i flere europæiske lande samt i USA; 1888-1931 var han Danmarks landbrugskonsulent i Storbritannien. Her ydede han en stor indsats for at fremme og beskytte de danske eksportinteresser på det vigtige marked og medvirkede bl.a. til at indføre lurmærket på dansk smør som en garanti for oprindelse og kvalitet. Faber opnåede en betydelig autoritet både i Storbritannien og i Danmark, hvor han til stadighed indskærpede landbruget de fordringer, som det britiske marked stillede.