Hans von Løwenhielm, 1627-1699, dansk officer. Under den anden Karl Gustav-krig holdt Løwenhielm længe den strategisk vigtige ø Møn på danske hænder, og han udmærkede sig ligeledes under Den Skånske Krig.