Hans Thomissøn, Hans Thomesen, 1532-1573, dansk præst og salmebogsforfatter; udgav 1569 Den danske salmebog, som var gældende frem til 1699. Den indeholdt ca. 270 salmer, hvoraf mange var skrevet eller oversat af Thomissøn selv; som noget nyt i datiden er der angivet melodier for dem alle.