Hans Sloane var en britisk læge og samler, især af naturalier og bøger (over 40.000 bind). Samlingerne, der ved Sloanes død erhvervedes af staten, dannede grundlag for oprettelsen af British Museum.