Hans Skondelev, ca. 1345-1421, dansk biskop. Skondelev indsattes 1375 af Valdemar 4. Atterdag som biskop af Slesvig og deltog ivrigt i kampen for at genvinde Sønderjylland.