Hans Schneekloth, 1812-1882, dansk skolebestyrer og reformpædagog. Schneekloth, der var fortaler for et nært skole-hjem-samarbejde og for afskaffelse af det kirkelige tilsyn med skolen, udgav sammen med andre skolefolk 1850-56 tidsskriftet Skolens Reform. Han oprettede i 1854 Realskolen for Frederiksberg og Vesterbro, der fra 1856 fik egen bygning på Værnedamsvej. Under navnet Schneekloths Latin- og Realskole blev skolen videreført af sønnen Karl Andreas (1849-1912) indtil 1912. Den overgik i 1918 til staten under navnet Svanholm Gymnasium, fra 1930 Statsgymnasiet Schneekloths Skole og fra 1986 Schneekloths Gymnasium. Skolen blev i 1969 flyttet til Brøndbyerne og nedlagt i 1992.