Hans Ruin, 1891-1980, finlandssvensk æstetiker og litteraturforsker. Han var i en årrække ansat ved Lunds Universitet. Hans hovedværk, Poesiens mystik (1935), fokuserer på slægtskabet mellem den digteriske lyrik og den religiøse mystik. Desuden skrev han værdifuld litterær og personlig essayistik.