Hans Rostgaard, 1625-1684, dansk embedsmand. Som ridefoged i Kronborg Len var Hans Rostgaard en tid fængslet af den svenske besættelsesmagt i 1658. Efter sin løsladelse stod han i forbindelse med det indesluttede København, som han skaffede fødevarer og krigsvigtige efterretninger. Da en sammensværgelse mellem ham, Henrik Gerner og Lorenz Tuxen om en generobring af Kronborg i 1659 blev røbet, måtte han skyndsomst flygte til København. Efter krigen blev han belønnet med forskellige embeder.