Hans Peder Steensby, 1875-1920, dansk geograf og etnograf, professor i geografi ved Københavns Universitet fra 1911. Han interesserede sig mest for erhvervskulturernes tilpasning til naturforholdene, især inuitkulturens oprindelse og inuitternes vandringsveje, men også læren om landskabsformer (geomorfologi) havde hans bevågenhed. Han var den første, der mente, at nordboernes Vinland lå ved Saint Lawrence River. Steensby skrev desuden om agerbrugets udviklingshistorie med eksempler fra Nordafrika.