Hans Olufsen Spandemager, d. 1571, dansk reformatorisk prædikant og præst. Fra 1527 prædikede han som munk og i fællesskab med Claus Tøndebinder åbenlyst imod den katolske kirke i sin hjemby, Malmø. De to udgav 1528 den første danske salmebog, og deres aktivitet banede vejen for Malmøs indførelse af en evangelisk gudstjeneste på dansk i 1529-30. Efter Reformationen 1536 blev Spandemager præst ved Lunds Domkirke og siden provst.