Hans Munch-Petersen, Hans Vilhelm Munch-Petersen, 26.3.1869-8.9.1934, dansk jurist, fra 1901 til sin død professor i retsvidenskab ved Københavns Universitet; bror til J.J. Munch-Petersen. Hans Munch-Petersen er særlig kendt for sit stærke engagement i bl.a. gennemførelsen af principperne om mundtlighed og offentlighed i Retsplejeloven fra 1916 og for sin elementære lærebog Den borgerlige Ret i Hovedtræk (1901), som i 1991 udkom i 27. udvidede udgave.