Hans Madsen, d. ca. 1562, dansk præst i Svanninge ved Faaborg. Da han i foråret 1535 sad fanget hos grev Christoffers folk under Grevens Fejde, kom han under vejr med planlagte troppebevægelser. Kort efter undslap han, stagede sig om natten over til Horne Land og nåede Christian 3.s lejr uden for Assens. I en senere nedskrevet beretning herom hævder hans søn, at faderens aflyttede oplysninger fik betydning for Christian 3.s afgørende sejr 11.6.1535 ved Øksnebjerg. Som belønning udvidede kongen i 1536 hans præstekald med Horne Sogn.