Hans Lund, 1890-1969, dansk højskolemand og historiker. Efter embedseksamen blev Lund som lærer på Askov Højskole medlem af et inspirerende lærerkollegium. I 1921 stiftede han sammen med J.Th. Arnfred mfl. tidsskriftet Dansk Udsyn. Som forstander for Rødding Højskole 1926-52 genskabte han denne skoles position. Hans historiske værker, deriblandt Askov Højskole 1865-1915 (1965), fik varig betydning.