Hans Ludvig Martensen, 7.8.1927-13.3.2012, dansk katolsk biskop 1965-95. Han indtrådte i jesuiterordenen i 1945 og blev præsteviet i 1956; som teolog har han bl.a. bidraget til Lutherforskningen. I det internationale fælleskirkelige (økumeniske) arbejde har han været den ene af to sideordnede formænd i den officielle dialog mellem Det Lutherske Verdensforbund og den romersk-katolske kirke. I sin egen kirke har han ydet en indsats for lægfolkets rolle. I 1993 blev han teologisk æresdoktor ved Københavns Universitet.