Hans Ludvig Martensen var en dansk katolsk biskop i 1965-1995. Han indtrådte i jesuiterordenen i 1945 og blev præsteviet i 1956. Som teolog har han bl.a. bidraget til Lutherforskningen. I det internationale fælleskirkelige (økumeniske) arbejde har han været den ene af to sideordnede formænd i den officielle dialog mellem Det Lutherske Verdensforbund og den romerskkatolske kirke. I sin egen kirke har han ydet en indsats for lægfolkets rolle. I 1993 blev han teologisk æresdoktor ved Københavns Universitet.