Hans Lauridsen Baden, d. 1566, dansk admiral. I 1566 fik han admiralsrang og blev udnævnt til chef for den dansk-lübeckske flåde. Efter et slag ved Øland 26.7.1566 lod han flåden ankre op ud for Visby på Gotland, hvor en voldsom pålandsstorm de følgende dage sønderslog 14 skibe. Herunder omkom ca. 6000 mand, deriblandt Baden, og danskerne tabte kontrollen over Østersøen til svenskerne.