Hans Kudlich, 1823-1917, østrigsk politiker. Som nyuddannet jurist trådte Kudlich i revolutionsåret 1848 ind i politik. Han blev om sommeren indvalgt i rigsrådet, hvor han indbragte forslaget om ophævelse af underdanighedsforholdet mellem godsejer og bonde. I Oktoberrevolutionen i 1848 tog han også aktivt del. Han var indvalgt i den provisoriske nationalforsamling i Kremsier, men da den opløstes i marts 1849, måtte han flygte. Over Tyskland og Schweiz, hvor han uddannede sig til læge, kom han til USA, efter at han i 1854 var blevet dødsdømt in absentia for sin medvirken i revolutionen.