Hans Koch, 1867-1949, dansk præst, provst 1925-37; far til Hal Koch. Han påvirkedes tidligt af den engelske kristeligt-sociale bevægelse og repræsenterede i tale og skrift et markant samfundsperspektiv. Koch ydede en betydelig indsats i dansk kirkeliv gennem bl.a. Kirkefondet, Alm. Dansk Præstekonvent, Buddhistmissionen og Danmarks Kristelige Studenterforbund.