Hans Koch, 1873-1922, dansk arkitekt. Koch spillede en fremtrædende rolle for nyklassicismens gennembrud i Danmark især via sin omvurdering af C.F. Hansens arkitektur. 1919-22 havde han tegnestue s.m. Carl Petersen, og han har tillige lagt navn til "Kochs forbandt", en blanding af blok- og krydsforbandt.