Hans Jørgen Garde, 1939-1996, dansk admiral og forsvarschef. Efter udnævnelse til søløjtnant i 1961 havde Garde vekslende tjeneste om bord og i land; endvidere havde han deltaget i stabskurser i England og USA, hvor han i 1975 som den første udlænding nogensinde modtog United States Naval Institutes guldmedalje for en prisopgave. Selv havde Garde undervist på bl.a. universiteterne i København og Århus. I 1988-89 var Garde chef for Søværnets Operative Kommando, 1989-95 chef for Forsvarsstaben, og i 1996 blev han forsvarschef. I august 1996 omkom Garde, hans hustru og alle øvrige ombordværende ved et flystyrt på Færøerne.