Hans Jæger, Hans Henrik Jæger, 1854-1910, norsk forfatter, hovedfigur i bohemelivet i Kristiania ved 1800-t.s slutning. Med sine voldsomme angreb på skole, kirke og retsvæsen forsøgte han at rokke ved det etablerede samfunds moralske og politiske grundpiller. Han var tilhænger af prostitution og "fri kærlighed", overbevist anarkist-tilhænger og programmatisk naturalist, som erklærede, at en forfatter burde "skrive sit liv". Hans hovedværk, Fra Kristiania-Bohêmen 1-2 (1885), blev beslaglagt for blasfemi og blufærdighedskrænkelse i lighed med den selvbiografiske "trilogi"Syk Kjærlihet (1893), Bekjendelser (1902) og Fængsel og Fortvilelse (1903). Hans politiske filosofi findes sammenfattet i Anarkiets Bibel (1906). Se også Sædelighedsfejden.