Hans Järta, 1774-1847, svensk politiker, embedsmand og forfatter. Järta, der oprindelig hed Hierta, markerede sig som oppositionsmand mod enevælden i 1790'erne. I 1800 frasagde han sig sit adelskab, kaldte sig derefter Järta og blev afskediget fra sit embede som protokolsekretær. I 1809 var han aktivt involveret i kuppet mod kong Gustav 4. Adolf. Ved den efterfølgende Riksdag blev Järta sekretær for forfatningsudvalget, som fremlagde et af ham nedfældet forslag, der blev lagt til grund for Sveriges forfatning af 1809. Det er usikkert, om Järta selv var ophavsmand til forslaget eller blot omsatte andres tanker i paragraffer. Han var regeringsmedlem 1809-11 og 1815-16, men gik af pga. uoverensstemmelser med kronprins Karl (14.) Johan. 1812-22 var han landshøvding i Kopparbergs län og vandt her stor popularitet ved sine bestræbelser på at mildne virkningerne af den økonomiske krise og sikre jævne folks retsstilling. Derefter levede han som forfatter og var 1837-44 rigsarkivar. Hans sympatier var nu drejet i konservativ retning med front mod de liberales individualisme og krav om udvidet folkerepræsentation. Järta var ophavsmand til et omfattende politisk, politisk-satirisk og historisk forfatterskab.