Hans Hvass, 1902-1990, dansk zoolog og forfatter; bror til Frants og Jens Hvass. Ved siden af gerningen som adjunkt og lektor ved Frederiksberg Gymnasium 1932-69 dyrkede og videregav Hvass gennem et langt liv en levende interesse for og kundskab om dyr. Foruden talrige radioforedrag og avisartikler har han skrevet over 30 bøger, flere med illustrationer af bl.a. Sikker Hansen og Johannes Larsen. Håndbogen Fugle i farver er kommet i oplag på næsten 1/2 mio. Han redigerede også flere samleværker og var aktiv i danske og internationale dyreværnsorganisationer.