Hans Henrik Rømeling, 1707-1775, dansk admiral og minister. Rømeling måtte træde tilbage fra sine topposter under Struensee, men efter Struensees fald i 1772 fik han atter sæde i flådens administration og i Gehejmestatsrådet.