Hans Hansen, 1815-1867, dansk politiker, husmand og væver. Hansen var aktiv i Bondevennernes Selskab og blev i 1848 i Præstø opstillet til valget til Den Grundlovgivende Rigsforsamling mod H.N. Clausen. Trods stærke angreb, bl.a. fremdroges hans arrestation i forbindelse med en hælerisag i 1836, valgtes han, men blev umiddelbart derefter presset til at nedlægge sit mandat. Han fortsatte sit politiske arbejde på lokalt plan. Valget i Præstø var første varsel om en splittelse mellem Bondevennerne og De Nationalliberale.