Hans Frank, 3.5.1900-16.10.1946, tysk jurist og politiker. Frank blev medlem af NSDAP i 1923, var Hitlers juridiske rådgiver og forsvarer og organiserede nazistiske jurister. I 1933 blev han bayersk justitsminister og i 1934 rigsminister uden portefølje. Frank søgte at indføre nazistisk ret, germansk folkeret, men kom ikke til at spille nogen politisk rolle, før han i oktober 1939 blev generalguvernør i Polen. Under hans ledelse iværksattes en brutal undertrykkelse af den polske befolkning, herunder likvidering af den polske elite, ligesom de jøder, der var blevet anbragt i ghettoer, blev udsat for omfattende terror. Frank stod desuden bag bortførelsen af kunstskatte. Han kom i konflikt med SS, men formåede at beholde sin post. Frank blev henrettet i 1946 efter efter at være blevet dømt til døden ved Nürnbergprocessen.