Hans Ellekilde, 1891-1966, dansk folkemindeforsker. 1917-61 var han arkivar ved Dansk Folkemindesamling, hvor han gennem talrige folkelige foredrag og publikationer, særligt om sagn og festskikke, inspirerede folk over hele landet til at indsamle folkeminder på deres hjemegn. Hans hovedværk er Nordens gudeverden I (Vætter og helligdomme) — II (Årets ring), 1926-51, som er skrevet på grundlag af hans lærer Axel Olriks forarbejder. Grundtanken i dette ufuldendte værk er, at man gennem folkeminderne kan få rede på menigmands åndsliv i oldtiden.