Hans Christian Bredsted, 1829-1895, dansk gartner. Efter en praktisk uddannelse overtog han i 1862 faderens blandede gartneri og ændrede produktionen til især frugttræer. Bredsted var en anerkendt pomolog, dvs. forsker i frugttræer og -buske, og anlagde en omfattende frugtsamling til afprøvning af nye sorters egnethed i Danmark. Sine iagttagelser publicerede han i en række skrifter og bøger, bl.a. Haandbog i dansk Pomologi I-III (1890-96).