Hans, 1583-1602, dansk prins; søn af Frederik 2. og Sophie af Mecklenburg. Hans indvilligede i 1601 i at ægte en datter af den russiske zar og blive russisk fyrste; samtidig gav han afkald på arveretten i hertugdømmerne. Han døde imidlertid umiddelbart inden brylluppet i Moskva.