Hammerum Herred, største herred i Danmark; 1198 km2. Herredet strækker sig fra Holstebro i nord over Herning-Ikast til Sdr. Felding i syd. Landskabet består overvejende af hedesletter i nord og af Skovbjerg Bakkeø i de centrale og sydlige dele. Jorden er sandet, og indtil sidste halvdel af 1800-t. var især områder langs de brede ådale opdyrket. Siden er næsten al hede kultiveret eller tilplantet med nåletræer. Fra gammel tid var salg af hjemmestrikkede uldvarer en vigtig indtægt for de fattige hedebønder i herredet, og denne tradition var en af årsagerne til udbygningen af tekstil- og beklædningsindustri i aksen Herning-Ikast igennem 1900-t.