Hamburg-Bremen, tysk ærkebispedømme. Det nyoprettede ærkesæde i Hamburg blev med udnævnelsen af Ansgar til ærkebiskop i 831 centrum for den kristne missionsvirksomhed i Danmark og Sverige. Efter at Ansgar i 845 var blevet fordrevet af vikinger, fik han det ledige bispesæde i Bremen, som tilhørte ærkestiftet Köln, og i 864 stadfæstede paven, at de to stifter Hamburg og Bremen skulle forenes til ét ærkestift. Blandt Ansgars efterfølgere på ærkesædet var Unni (918-36), der genoptog indsatsen for kristendommens udbredelse i Danmark og Sverige, og Adaldag, der i 948 indsatte de første biskopper i Danmark. De kom dog næppe nogensinde til at fungere i Slesvig, Ribe eller Århus, som de blev udpeget til. Ærkesædets påstande om indflydelse på den danske kirke i 800- og 900-t. er imidlertid stort set fiktion. Først i Knud den Stores tid lykkedes det Hamburg-Bremen at få reel indflydelse på den danske kirke. Den danske konge Svend 2. Estridsen gjorde i anden halvdel af 1000-t. et forsøg på at skaffe Danmark kirkelig uafhængighed af ærkebisperne i Hamburg-Bremen. Løsrivelsesbestræbelserne lykkedes med ophøjelsen i 1103/04 af Lund til et selvstændigt ærkebispedømme.