Halsted Å, 10 km langt vandløb på Vestlolland, som løber fra udspringet i Vesterborg Sø til Indrefjord syd for Nakskov. Den delvis kunstigt anlagte å løber i en tunneldal, hvis nedre del indtil stormfloden 1872 var en lavvandet arm af Nakskov Fjord; åen kunne besejles næsten til Halsted Kloster. I 1870'erne blev der anlagt dige ved udløbet, og omkring 1900 blev dalens sidste sø, Avnede Strand, tørlagt, og kanalen anlagt. I 1950'erne blev de brede enge opdyrket efter en effektivisering af tørlægningen ved udpumpning.