Hallkel Jonsson, Hallkel Jonsson på Blindheim, d. 1194, norsk lendmann, sønnesøn af Hallkel Huk på Blindheim og dattersøn af Harald 4. Gille. I tronstriden mellem Magnus 5. Erlingsson og Sverre Sigurdsson støttede Hallkel sin svoger Magnus, men efter hans død blev han Sverres mand. I 1192 gjorde han oprør og samlede en hær på Orkneyøerne til støtte for Sigurd, søn af kong Magnus. Hallkel faldt i slaget ved Florvåg nær Bergen.