Hallkel Huk, Hallkel Huk på Blindheim, d. ca. 1160, Snorsk lendmann, stamfader til Blindheimsætten. Hallkel bragte i 1129 den senere konge Harald 4. Gille fra Hebriderne til Norge og lancerede ham som kongsemne. Hallkel forblev en trofast støtte for Harald.