Hald Sø

Sydenden af Hald Sø.

.

Artikelstart

Hald Sø, langsø 7 km syd for Viborg; 3,3 km2, 9 m.o.h. Søen er med 31 meter Danmarks næstdybeste - kun Furesøen på Sjælland er dybere. Den skovklædte halvø, Inderø, afskærer Bækkelund Bugt i vest. Søen ligger i en stejlt nedskåret tunneldal, der mod sydvest ender ved Skelhøje. De omgivende, sandede moræneaflejringer, der ligger 60-70 m over søoverfladen, er furede af dybe, fossile kløfter dannet af smeltevand i slutningen af istiden. Dalsiderne fortsætter i undersøiske stejlskrænter. Det dybeste sted under overfladen skyldes en bortsmeltet dødisklump. De centrale og vestlige dele er dog kun 5-9 m dybe.

Søen afvandes mod nord til Vedsø og Nørreå, og vandstanden er fra gammel tid reguleret ved Non Mølle. Fra 1960 til 1984 var den tidligere næringsfattige sø stærkt forurenet af fosfor fra spildevand og dambrug. Det kolde bundvand var uden ilt. Forureningskilderne blev stoppet, og fra 1985 pumpedes ilt ned til bundvandet - 100 000-300 000 t pr. år. Det har medført, at sigtbarheden i søen nu næsten er retableret, og den kunstige ilttilførsel er kraftigt reduceret. Chironomus authracimus, en "rentvands-dansemyg", er nu atter talrig.

Siden 1942 har dele af søomgivelserne med bl.a. tre kendte voldsteder - deriblandt Niels Bugges Hald - været fredet. Gennemgribende restaureringer af kilder og bække omkring søen har bevirket, at den nu huser 14 fiskearter, bl.a. en pæn bestand af søørred.

En stor del (1600 ha) af det naturskønne område omkring søen med bl.a. Dollerup Bakker er fredet og udnævnt til nationalt geologisk interesseområde og EF-habitatområde. Se også Hald.

Kommentarer

Din kommentar publiceres her. Redaktionen svarer, når den kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig