Hakon Børresen, 1876-1954, dansk komponist, elev af Johan Svendsen. Hakon Børresen komponerede tre symfonier, operaerne Den kongelige gæst (1919) og Kaddara (1921), balletten Tycho Brahes drøm (1924), kammermusik og sange. Han var formand for Dansk Tonekunstner Forening 1924-49. Hans instrumentationsevner og velformulerede stil gør ham til en førende repræsentant for dansk senromantisk musik.