Hagen Jørgensen, f. 14.10.1936, dansk jurist. Hagen Jørgensen blev cand.jur. i 1963. Han var ansat i Handelsministeriet 1964-79 som hhv. sekretær, fuldmægtig, kontorchef og afdelingschef. Han uddannede sig til advokat 1964-68. I 1979 blev han afdelingschef i Energiministeriet, og 1980-90 var han afdelingschef i Industriministeriet. Han var forbrugerombudsmand 1990-2006.