Haber-Bosch-metoden, industriel proces til fremstilling af ammoniak fra luftens nitrogen ved katalytisk reaktion med hydrogen; anvendes især i gødningsindustrien. Metoden er udviklet af F. Haber og C. Bosch hos BASF i Tyskland. Se ammoniak.