Haavard Rostrup, 1907-1986, dansk kunsthistoriker og museumsmand, søn af Egill Rostrup. Han blev mag.art. 1935, men allerede fra 1932 ansat ved Ny Carlsberg Glyptoteks moderne afdeling, 1965-77 overinspektør; 1957-78 tillige direktør for Ordrupgaardsamlingen. Rostrup organiserede en række betydelige udstillinger og var en flittig skribent og forsker; 1945 udgav han sin doktordisputats om H.V. Bissen. Rostrup skrev især om fransk kunst og om danske kunstnere, bl.a. Gerhard Henning.