HWV, henvisning til nummereringen i Bernd Baselts tematiske fortegnelse over Georg Friederich Händels værker (Händel-Werke-Verzeichnis), udgivet 1978-86.