HACCP, Hazard Analysis Critical Control Points, system til kvalitetssikring udviklet af NASA og US Army Research Laboratories i begyndelsen af 1970'erne. HACCP anvendes til at sikre levnedsmidlers mikrobiologiske kvalitet gennem hele produktionskæden. Det bygger i modsætning til traditionel færdigvarekontrol på identifikation af mikrobiologiske risici ved råvarerne, udpegning af særlig kritiske trin i forarbejdningen og ved emballering og efterfølgende etablering af kontrolpunkter i produktionsforløbet.