H. Hørring, Hugo Hørring, 17.8.1842-13.2.1909, dansk politiker. Hørring var fra 1889 departementschef i Indenrigsministeriet og blev i 1894 indenrigsminister i ministerierne Estrup og Reedtz-Thott. 1897-1900 var han konseilspræsident og tillige finans- og justitsminister. Hørring søgte som regeringschef at komme oppositionen i møde og fik gennemført en lov om ulykkesforsikring for arbejdere i 1898, en skolelov og Statshusmandsloven af 1899, men kom ikke igennem med en skattereform. Efterhånden blev han sat i skyggen af Venstrereformpartiet under ledelse af J.C. Christensen.